In de ULO-bewaarcellen wordt de temperatuur en het zuurstof- en stikstofgehalte gereguleerd. Het rijpproces wordt geremd, terwijl het fruit toch voldoende kan blijven ademen...